Skärgårdstransporter

Vi transporterar byggnadselement och övrigt byggnadsmaterial i skärgården med hjälp av egen pråm, vars bärvikt ligger på drygt 30 ton och med en yta på 6 x 12 meter. Lastning sker med kran eller grävmaskin. Om möjligt sköter vi transporterna vintertid, om isläget tillåter detta. Lindberg Constrcution har stor erfarenhet av byggande i skärgården. Vi har även en mindre flåtte 3,8x8 meter med bärvikt 3,5 ton som vi transporterar material med, den kan även hyras ta kontakt!