Har du frågor, önskar du offert eller vill diskutera ett byggnadsprojekt? Ta kontakt med oss, antingen per e-post eller telefon.

Lindberg Construction
Kaasastået 32
66100 Malax

Ove Lindberg
Tel: 0500-733701
E-post: ove.lindberg@pp.malax.fi

Skärgårdstransporter

Byggande i skärgården

Vi transporterar byggnadselement och övrigt byggnadsmaterial i skärgården med hjälp av egen pråm, vars bärvikt ligger på drygt 30 ton och med en yta på 6 x 12 meter. Lastning sker med kran eller grävmaskin. Om möjligt sköter vi transporterna vintertid, om isläget tillåter detta.

Lindberg Constrcution har stor erfarenhet av byggande i skärgården. Vi har även en mindre flåtte 3,8×8 meter med bärvikt 3,5 ton som vi transporterar material med, den kan även hyras ta kontakt!

sv_SESV